Thursday, 29/07/2021 - 16:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Quý Đôn
  • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HOÁ HỌC NĂM 2011 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/w127gg1t9pceeo2... Số lượt truy cập: 384 Ngày đăng ký: 09:18 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:25 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HOÁ HỌC NĂM 2010 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/zjb256jjb3zdglk... Số lượt truy cập: 230 Ngày đăng ký: 09:17 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:24 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HOÁ HỌC NĂM 2009 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/0jgwbc237a51kad... Số lượt truy cập: 183 Ngày đăng ký: 09:16 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:24 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HOÁ HỌC NĂM 2008 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/rlv91z9126dvwvi... Số lượt truy cập: 199 Ngày đăng ký: 09:15 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:24 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI THPT CHUYÊN LÀO CAI 2009 - 2010 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/w3hudq8lfprlh1k... Số lượt truy cập: 219 Ngày đăng ký: 09:10 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:23 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI THPT CHUYÊN LÀO CAI 2010 - 2011 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/2o3sthzxs9qz2e7... Số lượt truy cập: 197 Ngày đăng ký: 09:07 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:23 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI THPT CHUYÊN LÀO CAI 2008 -2009 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/oxa6m83zbmqfaje... Số lượt truy cập: 216 Ngày đăng ký: 09:05 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:23 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI THPT CHUYÊN LÀO CAI 2007 -2008 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/xrt4f58g1bd7nbs... Số lượt truy cập: 171 Ngày đăng ký: 09:02 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:22 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI THPT CHUYÊN LÀO CAI 2006 -2007 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/39ahv9e643zhxpa... Số lượt truy cập: 194 Ngày đăng ký: 09:00 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:22 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
  • ĐỀ THI THPT CHUYÊN LÀO CAI 2005 -2006 Link tới website: http://www.mediafire.com/view/h1pd4dznzvbqpej... Số lượt truy cập: 222 Ngày đăng ký: 08:58 Thứ sáu - 23/05/2014 Cập nhật lần cuối: 20:21 Chủ nhật - 01/06/2014 Báo cáo link: Click ...
Tài nguyên