Xây dựng trường THCS Lê Quý Đôn trở thành cơ sở giáo dục hiện đại, có uy tín, chất lượng cao, là đầu mối thực hiện nhiệm vụ hợp tác, liên kết quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đối ...