Trong gần 25 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã vinh dự được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, của UBND tỉnh Lào Cai và của ngành Giáo dục ...